Potřebujete poradit? Volejte 604 217 012, Po - Pá: 7:00 - 14:00

Elektroměrové rozvodnice RPE

 

 Základní informace

 

Elektroměrové rozvodnice RPE s nadstavbou NRPE jsou určeny zejména pro rekonstrukce panelových a jiných bytových domů, kde je potřeba nahradit již instalované elektroměrové rozvodnice typu PEJ, JOP při zachování stávajících rozvodů (např. kabelové televize, telefonu, sdělovací techniky)

Jedná se o výměnný systém rozvodnic pro rekonstrukci elektroinstalace, kdy elektromontážní firma provede výměnu bez prodloužení doby odstávky. Výměna kompletní rozvodnice zajistí moderní vzhled společných prostor domu, umíme se přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům na barevné provedení.
V případě instalace rozvodnice s protipožární ochranou zabrání případnému vzniku požáru zahořením zastaralých elektroinstalačních komponentů, čím se výrazně zvýší bezpečnost domu.

Rozvodnice typu RPE dodáváme i v protipožární úpravě

Základní skříň RPE slouží k:
měření spotřeby elektrické energie
Vyjímatelný elektroměrový rošt s krycím panelem je určen k osazení:

 • jednofázovými nebo třífázovými elektroměry (maximálně 6 elektroměrů)
 • jistícími prvky elektroměrů
 • stoupací svorkovnicí
 • výstupními svorkami

Základní skříň obsahuje:

 • skříň
 • dveře
 • elektroměrový rošt
 • nosníky svorkovnic
 • krycí panely bez otvorů
 • elektroměrové záslepky

Nadstavba NRPE slouží k:
umístění instalačních krabic a přístrojů k ovládání společných prostor
Vyjímatelný rošt osazený dvěma DIN lištami pro montáž (vše zakryto krycím plechem bez otvorů):

 • instalačních krabic KO 100, nebo KO 68
 • přístrojů pro jištění a ovládání společných prostor

Lisování otvorů do krycích plechů za příplatek.

V zadním prostoru skříní je vymezen dostatečný prostor pro stoupací vedení v trubkách PVC (pro maximální rozměr trubky 50 mm) a také pro
původní rozvody.
Přívod je připraven pro stoupací vedení ve svorkovnici 95 mm2 CuAl. Je možné osadit i svorkovnicí pro větší průměr vstupního vedení - za příplatek
Vývod je připraven ve svorkách do průřezu maximálně 16 mm2, svorka PEN je zdvojená s možností rozdělení soustavy.
Rozvodnice jsou upraveny pro zaplombování dle požadavků jednotlivých energetických společností.
Trubkování a náplň nadstavbové skříně NRPE realizujeme jako příslušenství podle objednávky zákazníka.

RPE-NRPE22

Za dobu své existence vyvinula společnost celou řadu zákaznických řešení, příkladem jsou modifikace BL-RPE, BP-RPE, RPE–M, RPE–S. Konstrukce skříní základní varianty byla upravena za účelem vyřešení častého problémů panelových domů, stísněných prostor, v kterých má být rozvodnice umístěna, respektive vyměněna.

Aktuální nabídka obsahuje tři typy, a to základní variantu RPE a modifikace BL-RPE, BP-RPE.

002 jpg bez
od 2 902 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

48/BL-3
004 jpg EI S
od 11 184 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

51/BL-7
003 jpg EW
od 3 948 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

60/BL-3
BP Bez
od 2 902 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

66/BP-3
BP EI S
od 11 184 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

81/BP-5
BP EW
od 3 948 Kč

pro 2 a 4 elektroměry.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

78/BP-
RPE Bez
od 2 304 Kč

pro 2, 4 nebo 6 elektroměrů.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

57/NRP
RPE EI S
od 9 973 Kč

pro 2, 4 nebo 6 elektroměrů.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

72/NRP
RPE EW
od 2 909 Kč

pro 2, 4 nebo 6 elektroměrů.   Cena (základní skříň) je pouze orientační, bez osazení přístroji. Pro konkrétní nabídku kontaktujte naše obchodní oddělení.

45/NRP
9 položek celkem
 

 Technické údaje

 

 • Krytí rozvodnice: IP 43 / 20
 • Jmenovité napětí: AC 230/400 V
 • Jmenovitý proud: do 160 A
 • Způsob ochrany před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením od zdroje (ČSN 33 20 00 – 4 – 41 – ed. 2 čl. 411). Jiný způsob ochrany je nutné uvést v objednávce.
 

 Údaje pro objednávku

 

V objednávce je nutné uvést tyto údaje :

 • Název rozvodnice
 • Počet elektroměrů jednofázových
 • Počet elektroměrů třífázových
 • Požadavek na druh požární odolnosti (EW 30, EI-S 30, EI-S 45)
 • Energetickou společnost, která bude rozvodnici připojovat k síti
 • Hodnoty jističů, jsou-li podle požadavku zákazníka jiné než námi standardně používané (standard – 25 A)
 • Průřez vstupního vedení
 • Krytí rozvodnice, jsou-li požadovány jiné parametry, než nabízíme (náš standard je IP 43 / 20)
 • V případě, že požadujete specifický způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem
 • (standardně používaný dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41 – ed. 2 čl. 411 je samočinným odpojením od zdroje), je nutné tento požadavek uvést v objednávce
 • U nadstavby NRPE specifikaci náplně
 • V případě rozvodnice s protipožární úpravou přesnou adresu místa instalace rozvodnice

V případě objednání základní skříně prázdné, nezapojené, je nutné doobjednat příslušný počet elektroměrových sad. Jedna elektroměrová sada
(typ podle požadavku energetiky) obsahuje:

 • 3x elektroměrová příchytka
 • 3x šroub
 • 3x matka
 • 1x průchodka
 • 2x nýt

oznaceni poctu

Dopřejte svému domu český originál
Dopřejte svému domu český originál
Nakupujete přímo u výrobce
Nakupujete přímo u výrobce
Navrhneme řešení
Navrhneme řešení
Tradice výroby z kovu od roku 1960
Tradice výroby z kovu započala v Plesné v roce 1960
Zpět do obchodu