Potřebujete poradit? Volejte 604 217 012, Po - Pá: 7:00 - 14:00

Protipožární úprava výrobků a požární uzávěry

 

 Základní informace

 Podle typu protipožární úpravy se konstrukčně jednotlivé výrobky liší

 Sortiment výrobků s protipožární úpravou

 Výrobky v protipožární úpravě EW 30 (60) DP1

 Výrobky v protipožární úpravě EI-S 30 (45) DP1

 Sortiment požárních uzávěrů ELROZ (EI-S 30 a EI-S 45)

 Montáž výrobků s protipožární úpravou EI-S

 Montáž požárního uzávěru ELROZ do zdiva

 Montáž rozváděče s protipožární úpravou EI-S do zdiva

 


 

 Základní informace

 

V případě nutnosti ponechat rozváděč nebo jiné elektrotechnické zařízení v prostorách s požárním zatížením, musí se tento konstrukční stavební
prvek oddělit od okolního prostředí uzavřením do samostatného požárního úseku.

Z hlediska stupně ochrany okolního prostředí před následky požáru nejvyšší stupeň ochrany představuje uzávěr EI-S (EI) a nejnižší stupeň ochrany
poskytuje uzávěr EW.

Požární odolnost klasifikace EW = uzávěr požár omezující
Rozváděče a samotné skříně určené na povrch i k zazdění třídy požární odolnosti:
EW 30 DP1
EW 60 DP1

Požární odolnost klasifikace EI-S = uzávěr požáru bránící a těsný proti průniku kouře. Rozváděče a požární uzávěry musí být zazděné (ne
v sádrokartonu!), třídy požární odolnosti:
EI-S 30 DP1
EI-S 45 DP1
Číselná hodnota 30, 45, 60 je časový údaj v minutách (doba po jakou je požární uzávěr schopný odolávat účinkům požáru)
Výrobky s požární odolností EI-S se mohou umístit i do chráněných únikových cest určených k evakuaci osob.

Rozváděče a požární uzávěry s odolností EW a EI-S se z vnější strany zásadně vzhledově neliší od výrobků bez protipožární úpravy. Tak je možné
docílit v jedné budově stejného vzhledu u všech instalovaných rozváděčů i požárních uzávěrů.

Společnost ELROZ INVEST s.r.o. při výrobě rozváděčů a požárních uzávěrů používá výhradně konstrukční části druhu DP1 (z hlediska chování při
požáru vykazují ve srovnání s druhem DP2 a DP3 příznivější vlastnosti).

 

 

 Podle typu protipožární úpravy se konstrukčně jednotlivé výrobky liší

 

 

Druh protipožární úpravy

Sestava výrobku

Oceloplechová skříň

Nosný rám roštu

Rošt elektroměrový (přístrojový) s krycím panelem

Dveře

Typ dveří

Rozvodnice

Bez protipožární úpravy

+

^-

+

+

klasické

EW

+

^-

+

+

S úpravou EW

 

EI-S

^-

+

+

+

Požární uzávěr ELROZ

Samotný požární uzávěr

EI-S

-

-

-

+

Požární uzávěr ELROZ

 

 

 Sortiment výrobků s protipožární úpravou

 

Výrobek

Popis

Použití

Požární uzávěr

ELROZ

Požární kouřotěsné dveře

Uzavření elektrického (nebo jiného) zařízení do samostatného požárního úseku

Skříně PA

Skříň nebo nosný rám

Například pro instalaci roštu osazeného příslušným elektromateriálem

Rozvodnice RE

 

Rodinné domy a stavby menšího typu

Rozvodnice NER

Rošt pro osazení elektroměry, jištění, stoupací

Obytné domy - výstavba i rekonstrukce

Rozvodnice RPE

a vývodové svorky

Panelové a jiné domy - výstavba a zejména rekonstrukce (při zachování stávajících rozvodů)

Nadstavba NRPE

Osazené přístrojovým roštem pro ovládání společných prostor (kabelová televize, sdělovací technika)

Panelové a jiné domy - výstavba a zejména rekonstrukce (při zachování stávajících rozvodů)

 

 

 Výrobky v protipožární úpravě EW 30 (60) DP1

 

 • Rozvodnice PA / EW 30 (60) DP1
 • Elektroměrové rozvodnice RE, NER, RPE, NRPE / EW 30 (60) DP1 (včetně jejich modifikací)

Konstrukčně se výrobky s požární odolností EW zásadně neliší od výrobků bez požární odolnosti, rozměrově jsou identické. Jejich instalace si
nevyžaduje specifické podmínky a postupy.

Proto se dále nebudeme zabývat výrobky s požární odolností EW v této kapitole. Bližší informace k výše uvedeným výrobkům naleznete v jednotlivých
kapitolách.

 

 Výrobky v protipožární úpravě EI-S 30 (45) DP1

 • Rozvodnice PA / EI-S 30 (45) DP1
 • Elektroměrové rozvodnice RE, NER, RPE, NRPE / EI-S 30 (45) DP1 (včetně jejich modifikací)
 • Požární uzávěr ELROZ

 

Konstrukčně se výrobky s požární odolností EI-S zásadně liší od výrobků bez požární odolnosti. Jejich instalace si vyžaduje specifické podmínky
a postupy.

 

Rozvodnice v protipožární úpravě EI-S 30 (45) DP1je to sestava rozvodnice v provedení EI-S (jiné rozměry!) a požárního uzávěru

 • rozvodnice musí být zazděny do předem zhotoveného stavebního otvoru přesných rozměrů
 • dveře rozváděče jsou v provedení požárního uzávěru ELROZ
 • bližší informace ke všem rozvodnicím vyráběným v protipožární úpravě EI-S naleznete v jednotlivých kapitolách

 

Požární uzávěr ELROZ

 • je možné instalovat jej před již osazený zazděný rozváděč, popřípadě jiné technologické zařízení a tímto způsobem zajistit požadavek požární
  odolnosti EI-S 30 (45) DP1 příslušného konstrukčního stavebního prvku
 • jedná se o speciálně upravené dveře a rám. Speciální úprava spočívá v osazení požárně ochrannými deskami (nehořlavé, bez azbestu), použití
  silikonového těsnění, a zpěňující pásky
 • důležité je přesné dodržení montážního návodu uzávěru včetně vytmelení spár vzniklých mezi zdivem a uzávěrem

 

 

 Sortiment požárních uzávěrů ELROZ (EI-S 30 a EI-S 45)

 

Název uzávěru

Vnitřní rozměry uzávěru v mm

Stavební otvor pro uzávěr v mm

Vnější rozměry uzávěru v mm

Šířka

Výška

Šířka

Výška

Šířka

Výška

Uzávěr 3/3

300

295

440

435

455

450

Uzávěr 3/5

300

455

440

595

455

610

Uzávěr 3/6

300

595

440

735

455

750

Uzávěr 3/7

300

706

440

845

455

860

Uzávěr 3/9

300

895

440

1035

455

1050

Uzávěr 3/13

300

1295

440

1435

455

1450

Uzávěr 3/15

300

1495

440

1635

455

1650

Uzávěr 3/17

300

1695

440

1835

455

1850

Uzávěr 4/3

410

295

550

435

565

450

Uzávěr 4/5

410

455

550

595

565

610

Uzávěr 4/6

410

595

550

735

565

750

Uzávěr 4/9

410

895

550

1035

565

1050

Uzávěr 4/13

410

1295

550

1435

565

1450

Uzávěr 4/15

410

1495

550

1635

565

1650

Uzávěr 4/17

410

1695

550

1835

565

1850

Uzávěr 6/3

610

295

750

435

765

450

Uzávěr 6/5

610

455

750

595

765

610

Uzávěr 6/6

610

595

750

735

765

750

Uzávěr 6/9

610

895

750

1035

765

1050

Uzávěr 6/13

610

1295

750

1435

765

1450

Uzávěr 6/15

610

1495

750

1635

765

1650

Uzávěr 6/17

610

1695

750

1835

765

1850

Uzávěr 6/18

610

1795

750

1935

765

1950

 

 Montáž výrobků s protipožární úpravou EI-S

 

Je potřeba věnovat zvláštní pozornost při samotné instalaci požárních uzávěrů (rozvodnic EI-S). Jenom v případě, že budou dodrženy všechny
zásady montáže doporučené výrobcem, může požární uzávěr ELROZ jako kouřotěsné požární dveře splnit svoji funkci – to znamená zabránit šíření
požáru, průniku kouře a zplodin hoření do okolního prostoru.


Montáž smí provádět jenom pracovníci proškoleni výrobcem. Oprávnění k montáži prokazuje proškolený pracovník osvědčením o absolvování
školení montáže uzávěrů Elroz vystaveným na konkrétní osobu.


! Výrobky s protipožární úpravou EI-S není možné instalovat do sádrokartonových příček, je nutné je zazdít do zdiva kvality minimálně
plynosylikátových tvárnic!

 

 Montáž požárního uzávěru ELROZ do zdiva

protipožár

 • Připravit stavební otvor přesných rozměrů podle tabulky Sortiment požárních uzávěrů ELROZ
 • Osadit kompletní rám uzávěru (obvodový rámeček lícuje s povrchem zdiva) a ustavit za pomocí vodováhy
 • Ukotvit rám uzávěru okenními šrouby 7,5 x 112
 • Z vnitřní strany rámu mezi zdivem a deskami rámu provést vytmelení vzniklé spáry po celém obvodě akrylátovým tmelem PROMASEAL Mastic® v kartuši
 

 Montáž výrobků s protipožární úpravou EI-S

 

 • Připravit stavební otvor přesných rozměrů podle tabulky Sortiment požárních uzávěrů ELROZ
 • Osadit nosný rám roštu rozváděče (tento je po osazení vzdálen 60 mm od povrchu zdiva, aby bylo možné dodržet správnou vzdálenost pro osazené přístroje od vnitřního prostoru dveří požárního uzávěru)
 • Ukotvit nosný rám roštu okenními šrouby 7,5 x 72 do zdiva
 • Provést montáž zapojeného přístrojového roštu
 • Nanést vrstvu akrylátového tmelu PROMASEAL Mastic® v kartuši po celém vnějším obvodě požárního uzávěru (pro vyplnění vzniklé spáry mezi zdivem a uzávěrem EI-S)
 • Osadit požární uzávěr (obvodový rámeček lícuje s povrchem zdiva) a ustavit za pomocí vodováhy
 • Ukotvit požární uzávěr pomocí okenních šroubů 7,5 x 112

! Při montáži rozváděče EI-S nezapomeňte !
Minimální hloubka otvoru ve zdi musí být 240 mm
V případě potřeby dalšího prostoru pro vytrubkování nebo kabeláž je nutné hloubku otvoru o potřebný rozměr navýšit
Nosný rám roštu musí být usazen 60 mm od povrchu zdiva
protipožár2

protipožár3

protipožár4

Zpět do obchodu