Pro rozváděče

Všeobecné pokyny výrobce

1. Přeprava

 • Rozváděč lze přepravovat v obvyklých, přiměřeně fixovaných polohách se zabezpečenou čelní stěnou s instalovanými ovládacími a signalizačními prvky proti poškození
 • Chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
 • S rozváděčem manipulujte s maximální opatrností a vyvarujte se zejména otřesů a pádů

2. Skladování

 • Neskladujte rozváděče v nevyhovujících podmínkách, zejména je chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
 • Vyvarujte se poškození výrobku

3. Instalace, obsluha údržba

 • S ohledem na charakter výrobku a možné ohrožení, musí jeho instalaci a údržbu provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle platných předpisů a jeho obsluhu proškolená osoba
 • Před předáním rozváděče je nutné překontrolovat rozváděč po jeho přepravě a osazení, jakož je nutné dbát opatrnosti při připojení technologických prvků a obvodů tak, aby nedošlo po zprovoznění k případnému poškození
 • Před jakoukoliv prací na elektrickém zařízení je nutné odpojit elektrické zařízení od elektrické sítě
 • Při případném zásahu do rozvaděče je nutné brát ohled na teplotní a elektrické poměry v rozváděči a provedené změny zaznačit do technické dokumentace rozváděče. Při zásahu do rozváděče končí záruka a je nutné posuzovat rozváděč jako nový výrobek
 • Při jakékoliv práci na elektrickém rozváděči je nutné se přesvědčit, zda není v rozváděči cizí nebezpečné napětí z jiného zdroje i při vypnutém hlavním vypínači
 • Doporučujeme uživateli minimálně 1x za 5 let provést čištění rozváděče

4. Reklamace

 • Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné předložit:
  - doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace)
  - písemný popis závady
  - jméno a adresu a další kontakty
 • Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu
 • Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případě neoprávněného zásahu do výrobku
 • Na výrobky je poskytována 24 měsíců záruční lhůta
Zpět do obchodu