Pro požární uzávěry

Všeobecné pokyny výrobce

1. Přeprava

 • Požární uzávěr lze přepravovat v obvyklých, přiměřeně fixovaných polohách se zabezpečením
 • Chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
 • S požárním uzávěrem manipulujte s maximální opatrností a vyvarujte se zejména otřesů a pádů

2. Skladování

 • Neskladujte rozváděče v nevyhovujících podmínkách, zejména je chraňte před nadměrnou vlhkostí a teplotou
 • Vyvarujte se poškození výrobku

3. Instalace, obsluha údržba

 • S ohledem na charakter výrobku a možné ohrožení, musí jeho instalaci a údržbu provádět pouze osoba prokazatelně seznámená s montážními podmínkami uváděnými výrobcem
 • Před předáním výrobku je nutné překontrolovat požární uzávěr po jeho přepravě a osazení
 • U požárního uzávěru jako požárně bezpečnostního zařízení je nutné provádět kontrolu provozuschopnosti nejméně jednou za rok proškoleným pracovníkem. Tento vystavuje příslušnou revizní zprávu a vede předepsanou požární dokumentaci (dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.) 

4. Reklamace

 • Pro uplatnění reklamace závady či nefunkčnosti zboží je nutné předložit:
  - doklad o nákupu (nezbytné v případě záruční reklamace)
  - písemný popis závady
  - jméno a adresu a další kontakty
 • Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny v návodu
 • Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případě neoprávněného zásahu do výrobku
 • Na výrobky je poskytována 24 měsíců záruční lhůta
Zpět do obchodu